Okinawan Goju-ryu Karate-Do jest oficjalnie uprawiane w Polsce od 1989 roku. Wprowadził go do naszego kraju Sensei Ryszard Szczepański. Pełnił on funkcje głównego instruktora odpowiedzialnego za rozwój tego stylu do września 2003r.

W latach 2003-2005 w polskie karate goju-ryu kierowane jest przez trzyosobowy Zarząd Kenbukai jednakże nie spełnia on oczekiwań środowiska osób trenujących w skutek czego w 2006r rozwiązano Kenbukai i powołano dwa niezależne ogólnopolskie stowarzyszenia. Jednym z ich jest Okinawan Goju-ryu Karate-Do Polska (IOGKF POLSKA).

Okinawan Goju-ryu Karate Do Polska – to ogólnopolskie stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane w maju 2008r w Bydgoszczy. Stanowi krajowy oddział Międzynarodowej Federacji IOGKF.

IOGKF POLSKA jako organizacja krajowa prowadzi swoją działalność zgodnie z wymogami obowiązującego prawa RP. Rozwija się bardzo dynamicznie. Przez pierwsze 3 lata działalności prace Zarządu koordynuje szef na Europę – Sensei George Andrews – 8 Dan, który przyjeżdża do naszego kraju od 2001r i nadzorował postępy polskich karateka. W skutek czego z roku na rok Goju-ryu w Polsce wykazywał tendencje rozwojowe.

W Organizacji duży nacisk kładzie się na wyszkolenie techniczne. W październiku 2008 roku w Bydgoszczy po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć naszego nauczyciela – Sensei Morio Higaonna. Był pod wrażeniem tego, co zobaczył. Za jego zgodą rozszerzamy Ogólnopolskie Stowarzyszenie.

W maju 2009 roku w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy zorganizowaliśmy kurs sędziego zawodów sportowych – gościem specjalnym był Sensei Tetsuji Nakamura – 7 Dan obecnie Chief instruktor Międzynarodowej Federacji IOGKF.

Rok 2009 oraz 2010 są przełomowe dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia – 9 Klubów karate m.in. Kyokushin, Seido, Shotokan opowiedziało się za przyłączeniem do organizacji IOGKF POLSKA.

W 2010, 2011, 2012 roku Sensei Tomasz Siewkowski – 5 Dan wraz ze Dojo instruktorami bierze czynny udział w seminariach organizowanych na terenie Europy oraz na Okinawie – miejscu narodzin karate. Kwartalne ogólnopolskie staże prowadzi też Sensei Tomasz Siewkowski – 5 Dan. To wszystko jest gwarantem rzetelnej wiedzy, którą Polscy karatecy zdobywają „z pierwszej ręki”.

Dziś Ogólnopolskie Stowarzyszenie IOGKF POLSKA skupia 25 klubów sportowych, w których trenuje około 650 – 750 osób pod okiem licencjonowanych instruktorów. Dzięki uporządkowanej sytuacji organizacyjnej, zarejestrowanej federacji, tradycyjne Karate Goju-ryu w Polsce ma stabilny program nauczania. Systematycznie kształci, instruktorów, sędziów i zawodników.

Co roku, organizowane są ogólnopolskie seminaria sportowo-szkoleniowe, liczne zawody i turnieje regionalne, w których udział biorą dzieci, młodzież oraz dorośli. Od 2013 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie organizuje  ogólnopolskie turnieje o randze mistrzostw Polski pt. ,,Okinawa Cup”. W 2014 roku zrobiliśmy kolejny krok w rozwoju organizacji – wspólnymi siłami otworzyliśmy centralne dojo, które mieści się w Bydgoszczy. Jest to miejsce w którym cyklicznie odbywają się staże dla kadry instruktorskiej oraz najbardziej zaawansowanych uczni. Taki proces szkoleniowy ma na celu ciągłe podniesienie kwalifikacji i uprawnień instruktorów, trenerów oraz sędziów zgodnie z międzynarodowymi standardami. cdn.

Aktualny skład Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia:

  • Tomasz Siewkowski – Prezes
  • Marek Wołoszyn – Vice-prezes
  • Eugeniusz Krempeć- Skarbnik
  • Agnieszka Wysocka – Sekretarz
  • Dariusz Bala – członek

Aktualny skład Komisji rewizyjnej:

  • Damian Dziadosz – Przewodniczący
  • Maciej Piela – Członek
  • Paweł Ryśnik – Członek

Organizacja Międzynarodowa – IOGKF

Międzynarodowa Federacja Okinawan Goju-Ryu Karate (IOGKF) została założona w lipcu 1979 roku na spotkaniu w POOLE w Angli, na pierwszym 'gashiku’ (obozie szkoleniowym). IOGKF zostało założone przy współudziale i poparciu Ken Miyagi – czwartego syna Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi, założyciela Goju-Ryu, starszych uczniów Mistrza Higaonna.

Pierwotnym celem IOGKF było zachowanie i ochrona prawdziwej nauki i filozofii Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi i propagowanie jego nauk na całym świecie. I do tej pory pozostał on głównym celem Federacji. Aby go osiągnąć, każdego roku na całym świecie odbywają się seminaria i obozy szkoleniowe szkoły Goju-Ryu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji zarówno Mistrza Higaonna jak i starszyzny IOGKF, Federacja posiada obecnie ponad 75 tysięcy afiliowanych członków we wielu krajach na całym świecie.


Discover more from Tradytional Okinawan Gōjū-ryū Karate Szczecin

Subscribe to get the latest posts to your email.